Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Kosmetologii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu
  Wydział Turystyki i Administracji
  Ocena: brak danych
 • Collegim Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Wydział Farmaceutyczny
  Ocena: brak danych
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
  Wydział Turystyki i Promocji Zdrowia
  Ocena: brak danych
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
  Wydział Kosmetologii
  Ocena: pozytywna
 • Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie
  Wydział Humanistyki i Zdrowia
  Ocena: pozytywna
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Kosmetyczna we Wrocławiu
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
  Instytut Kosmetologii
  Ocena: brak danych
 • Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
  Wydział Nauk o Zdrowiu
  Ocena: brak danych
 • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  Wydział Farmaceutyczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Wydział Farmaceutyczny
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Farmaceutyczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
  Katedra Kosmetologii
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Szczecinie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu
  Wydział Zdrowia Publicznego
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu
  Wydział Zamiejscowy w Gdyni
  Ocena: brak danych
 • Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
  Ocena: brak danych
 • Ocena: brak danych

O nas

Na początku było PWI...

Pomysł stworzenia portalu wiedzy informatycznej - Polskiej Wszechnicy Informatycznej - próba zgromadzenia pod jedną witryną najlepszych programów, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez polskie ośrodki akademickie w procesie kształcenia na studiach wyższych na kierunku informatyka, narodził się w październiku 2007.

Geneza pierwszego polskiego portalu wiedzy informatycznej to suma dwóch projektów: „studia informatyczne na odległość” oraz „Polska Wszechnica Informatyczna”.

Głównymi celami projektu „Studia Informatyczne na Odległość” realizowanego przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Warszawską i Politechnikę Poznańską było opracowanie programów nauczania dla studiów I i II stopnia dla kierunku Informatyka, oraz przygotowanie elektronicznych materiałów dydaktycznych, w tym pakietów multimedialnych dla przeszło 60 przedmiotów przewidzianych programem studiów.

W ramach projektu „Polska Wszechnica Informatyczna”, realizowanego przy współpracy z Microsoft Polska, Cisco Polska oraz HP Polska zespół nauczycieli akademickich dokonał nagrań w formacie DVD wybranych wykładów z zakresu programu studiów dla kierunku Informatyka.

Wykonane w ramach wymienionych wyżej projektów materiały dydaktyczne zostały udostępnione w sieci szerokiemu gronu odbiorców, jako Otwarte Zasoby Edukacyjne w ramach portalu - Polska Wszechnica Informatyczna. Do współpracy w tworzeniu otwartego Portalu Wiedzy Informatycznej zostały zaproszone wszystkie polskie wydziały informatyki.

Patronat naukowy nad pracami projektu Polska Wszechnica Informatyczna objęło Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, którego jednym z głównych celów statutowych jest wspieranie wszelkich działań sprzyjających rozwojowi edukacji przez Internet. Polska Wszechnica Informatyczna - Portal Wiedzy Informatycznej, ma niewątpliwie szanse stać się platformą, która przyczyni się do rozwoju nowoczesnych form edukacji w Polsce.

Ogromne zainteresowanie, z jakim materiały portalu PWI zostały przyjęte przez zainteresowaną tematyką informatyki młodzież, a także wykładowców uczelni i szkół średnich, skłoniło nas do kontynuacji podjętego dzieła pod szyldem Polska Wszechnica Akademicka tym razem dla wszystkich kierunków kształcenia.

Wszystkie wortale PWA zawierają informacje o wydziałach (linki do stron wydziałów), które prowadzą studia na wszystkich kierunkach ujętych w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prezentujemy także informacje o ocenach jakości kształcenia kierunków dokonanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz informacje o standardach kształcenia. Wortale dostarczają informacje o wydarzeniach, konferencjach, publikacjach, kołach naukowych i innych istotnych dla kształcenia na poziomie akademickim sprawach.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i opinie dotyczące struktury i treści zamieszczanych na portalu PWA.

Zespół Polskiej Wszechnicy Akademickiej

pwa@pwa.edu.pl


Link do http://www.wwsi.edu.pl/