Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Anatomia Zobacz
Biochemia Zobacz
Biofizyka Zobacz
Biologia i genetyka Zobacz
Chemia kosmetyczna Zobacz
Dermatologia Zobacz
Doraźna pomoc przedmedyczna Zobacz
Estetyka Zobacz
Farmakologia Zobacz
Fzjologia i patofizjologia Zobacz
Higiena Zobacz
Histologia Zobacz
Kosmetologia pielęgnacyjna Zobacz
Kosmetologia upiększająca Zobacz
Kształcenie w zakresie fizjoterapii i masażu Zobacz
Mikrobiologia i immunologia Zobacz
Receptura kosmetyczna Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/